Yarışma toplam 10 kateguriden oluşur. Her kateguride 4 şık verilmiştir. Siz bu şıklardan size göre doğru olanı seçeceksiniz. Her soru için 1 şık seçin

Genel Bilgi Yarışması

1) Sıradan bir ormanın ve yağmur ormanı arasındaki fark nedir ?
a) Fark aynı şeylerdir. sadece isim farkıdır bence.
b) Genel bir orman bir yağmur ormanından  daha az yağmur alır.
c) Bir yağmur ormanı o ormanın geniş bir alana sahip olduğunu ifade eder
d) Sıradan bir orman ve yağmur ormanı farklı bitki ve hayvan türlerine sahiptir...

2) Dünyanın en yaygın din kültürü hangisidir?
a) Hırıstiyanlık
b) Budizm
c) Hinduizm
d) Müslüman

3) Dünyada nüfus olarak en kalabalık şehir hangisidir (2010) ?
a) New York (ABD)
b) Mexico City (Mexico)
c) Tokyo (Japanya)
d) Shanghai (Çin)

4) Dünyanın ikinci büyük ülkesi hangisidir?
a) ABD
b) Çin
c) Kanada
d) Rusia

5) Ocak 2010 itibari ile microsoft başkanı (Bill Gates,in)net serveti ne kadar olmuştur ?
a) 10 milyon ABD
b) 10 milyar ABD
c) 35 milyar ABD
d) 50 milyar ABD

6) Aşağıda ülkelerden 2003 BM Güvenlik konseyi genel sekreterligini hangi ülke yapmıştır?
a) ABD
b) Çin
c) Almanya
d) Fransa

7) Dünyanın en uzun akarsu nehiri hangisidir:
a) Amazon (Brezilya)
b) Nil (Mısır)
c) Yangtze (Çin)
d) Kongo (Zaire)

8) Microsoft,tan  sonra yazılım dünyasının en büyük ikinci lideri hangisidir?
a) Netscape
b) Oracle
c) Lotus
d) Norton

9) Dünyada  en yaygın olarak konuşulan dil hangisidir?
a) İngilizce
b) İspanyolca
c) Mandarin
d) Fıransızca

10) dünyada hangi kıta en çok ülkelere ev sahipligi yapıyor?
a) Asya
b) Afrika
c) Avrupa

| Script©mustafa-cukur | Heridan.com |