FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        A
 

A  
acı:
dej (n)
acımak:
dejayene
ad: name (n)

            ad cümlesi: cumleya nameyî (m)
            ad tamlaması: îzafeya nameyî (m)
ada: girawe (m)
Adaklı:
Azarpêrt 
adalet:
edalet (n)
            adalet bakanlığı: wezaretê edaletî (n)
               adalet divanı:
dîwanê edaletî (n)
adam:
merdim, -e 
adamin biri:
mêrdek (n), yew mêrdek (n)
bir adam:
mêrdek (n), yew mêrdek (n)
adamlık:
merdimîye 
aday:
namzed, -e
            aday adayı: vernamzed, -e
            aday adaylığı: vernamzedîye (m)
            aday üye: verendam, -e
            aday üyelik: verendamîye (m)
adaylık:
namzedîye (m)
ademelması (gırtlak çıkıntısı):
zengilok (n), gilê qirrike (n), 
nêrîyê qirrike (n), saya gilbe (m), gireya zuqliqe (m) 
adıl:
zemîr (n)Adıyaman: Semsûr
Adilcevaz:
Elcewaz

adli: edlî
adli psikoloji:
psikolojîyo edlî (n)
adli tıp:
tibo edlî (n)
Afganistan:
Efxanîstan (n)
Afrika:
Afrîka (m)
ağaçkakan:
darkutik (n), darnequr (n)
Ağın:
Axin
ağır:
giran, -e
ağır ceza:
cezaya girane (m)
ağırlık:
giranîye (m)
ağız:
fek (n) 
ağrı:
dej (n)
ağrımak:
dejayene   
ağustos:
tebaxe (m)
Ahlat:
Xelat
ahtapot:
ahtapot 
aile:
keye (n)
aile hukuku: huqûqê keyeyî (n)
ajitatör:
ajitator, -e
ak:
sipî, sîs
akbaba:
kesexur, -e 
akciğer:
pişike (m), qeseba sipîye (m)
akın:
hêriş (n), gale (m), galim
akın etmek: hêriş kerdene, gala ... 
kerdene, galim kerdene, galime pira nayene
akit:
muqawele (n), kontrat (n)
akraba:
merdim, -e; wêret, -e 
akrabalık:
merdimîye (m), wêretîye (m)
akrep:
dimpiştik (n), dimaşkil (n), akreb (n)
alacak:
deyn (n)
Alacakaya:
Xulaman
alarm:
alarm (n)       
alarm çalmak: alarm cenayene
alarm vermek: alarm dayene
alay:
alaye (m)
alfabe:
alfabe (m)
alın:
çare (n), natike (m) 
alın kemiği:
tehta çarî (m)
almak:
girewtene/girewtiş
Alman:
alman, -e
alman
(tüfek): aleman (n)
Almanca:
almankî
Almanya:
Almanya (m)
alt:
bin (n)
alt taraftaki:
binên, -e
alttaki:
binên, -e
altı:
şeş
altın:
zerrn (n), zerd (n)
altından yapılma:
zerrên, -e; zernin, -e 
altıncı:
şeşin, -e
altınlı:
zerrên, -e; zernin, -e 
altmış:
şeştî
altmışıncı:
şeştîyin, -e
am:
kisî (m)
Amerika:
Amerîka (m)
Amerika Birleşik Devletleri:
Dewletê Yewbiyayey ê Amerîka
Amman:
Emman (n)
ana fikir:
fikro bingeyî (n)
anatomi:
anatomî (n)
anayasa:
qanûno bingeyî (n)
 anayasa hukuku:
huqûqê qanûnê bingeyî (n)
Andorra:
Andorra
Angola:
  Angola
anı:
vîrameyîş (n)
Ankara:
Anqara (m)
anlam:
mana (m)
anlaşma:
pêameyîş (n), pêkerdiş (n)
anonim:
anonîm, -e
anonimlik:
anonîmîye (m)
ant:
sond (n)
 ant içmek:
sond wendene, sond werdene
Antarktika:
Antarktîka (m)
antilop:
antîlop, -e
antitank:
antîtanq (n)
antlaşma:
peymane (m)
antreman:
antreman (n)
anüs:
qine (m)
anüs çıkıntısı:
zutike (m), tizike (m), sursuruk (n),
turturik (n), tabut (n)
apış arası:
keşe (m) 
apış arası kılları:
ramî (zh), tuk (n), berzik (n), keş (m) 
ara (iki ders arasındaki mola):
mabên (n)
 ara vermek:
mabên dayene
aralık:
kanûne (m)
Arap:
ereb, -e
Arapça:
erebkî
arasıra:
ge-ge, ge-gane, rey-rey                                     
araştırma:
cigêrayîş (n)
araştırmacı:
cigêrayox, -e
araştırmak:
cigêrayene
arazi:
erazî (m)
 arazi hukuku:
huqûqê erazî (n)
arı (bal arısı):
hinge (m), mêsa hingimênî (m)
Arıcak:
Mîyaran
aristokrasi:
arîstokrasî (n)
aristokrat:
arîstokrat, -e
aritmetik:
arîtmetîk (n)
Arjantin:
Arjantîn
arkadaş:
heval, -e; embaz, -e
Arnavutluk:
Arnawudîstan (n), Albanya
artedat:
peyedat (n)
artikel:
artîkel (n)
arzuhal:
waştişname (n), erzuhal (n)
asal sayılar:
hûmarnameyê bingeyî (zh)
asayiş:
asayîş (n)
asker:
leşker, -e
askerî:
leşkerî
askeri bütçe: butçeya leşkerî (m)
askeri cip: cîpa leşkerî (m)
askeri hizmet: xizmeto leşkerî (n)
aslan:
şêr, -e 
Asya:
Asya (m)
aşağı:
cêr (n)
aşağı taraftaki:
cêrên, -e; cêrin, -e
aşağıdaki:
cêrên, -e; cêrin, -e
aşağıdan:
cêr ro, cêr ra
aşağıya doğru:
acêr, veracêr, seracêr, devacêr
aşık:
aşiq, -e
aşık edebiyatı: edebîyatê aşiqan (n)
aşık (aşık kemiği):
gozeke (m), gozeka linge (m)
Aşkale:
Aşqele
at
: estor, -e; yaxte (n)
dişi at (kısrak)
: mahîne (m)
eyer vurma yaşına gelmiş at:
verzîn
atasözü:
vateyê verênan (n)
atış yeri:
b. silah atış yeri
atlı:
espar, -e; suwar, -e; suwarî (n), suwarîye (m)
atmaca
: atmije (n) 
atom:
atome (m)
atom bombası: bombaya atome (m)
Avrupa:
Ewropa (m)
Avrupa Birliği (AB):
Yewîya Ewropa (YE)
Avrupa Birliği hukuku:
huqûqê Yewîya Ewropa (n)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM):
Dadgeha 
Heqanê Mêrdiman a Ewropa (DHME), Mehkemeya Heqanê
Mêrdiman a Ewropa(MHME)
avukat:
avûkat, -e
Avustralya:
Awustralya (m)
Avusturya:
Awusturya
ay
(gökteki ay): aşme (m)
ay
(30 gün): menge (m), aşme (m)
aya:
miste (m), sala destî (m), kefe (m) 
ayak:
linge (m), pa (n) 
ayçiçeği:
verroj 
ayı:
heş, -e 
kutup ayısı:
heşa cemedî (m), heşê cemedî (n) 
az:
tay, tikê, şenik
Azerbaycan:
Azerbaycan
azıdişi:
didanê kursî (n), didanê qirnî (n), êrxe (n)