FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        C-Ç
 

C  
camız:
b. manda ca [n] mekan
ca [n] yer
ca ardene icra etmek
caardiş [n] icra
camêrd [n] erkek
cana [m] tay
cane [n] tay
cayê çekeştişî [n] atış yeri
cayê çekeştişî [n] poligon
cayê çekeştişî [n] silah atış yeri
Cayke beno cayke nêbeno, yew cinîke bena. Bir varmış bir yokmuş, bir kadın varmış.
cayo stratejîk [n] stratejik yer
cebilxane [n] cephane
cehşik, -e sıpa
celb [n] celp
celb kerdene celp etmek
celbname [n] celpname
cematkî içtimai
cematkî sosyal
cemse [m] cemse
cenayene çalmak (zil vs.)
cendirme [n] jandarma
ceng [n] harp
ceng [n] savaş
ceribnayîş [n] deneme
ceribnayîşo edebî [n] edebi deneme
cewrik, -e encek
cewrik, -e encik
cewrik, -e enik
cewrik, -e köpek yavrusu
ceza [m] ceza
cezaya girane [m] ağır ceza
cezaya hepisî [m] hapis cezası
cezaya mergî [m] ölüm cezası
cezaya muebbedî [m] müebbet ceza
cezaya pereyan [m] para cezası
cezaya sivike [m] hafif ceza
cezaya zîndanî [m] hapis cezası
Cezayîr Cezayir
cêr [n] aşağı
cêr ra aşağıdan
cêr ro aşağıdan
cêrên, -e aşağı taraftaki
cêrên, -e aşağıdaki
cêrin, -e aşağı taraftaki
cêrin, -e aşağıdaki
cigêrayene araştırmak
cigêrayîş [n] araştırma
cigêrayox, -e araştırmacı
Ciminî Üzümlü
cinawir [n] kurt
cinawire [m] dişi kurt
cincinike [m] kelebek
cinitene çalmak (zil vs.)
cinî [m] kadın
cinî [m] karı
cinîke [m] kadın
Cinîya to se va? Karın ne dedi?
cinîye [m] kadın
cinîye [m] karı
cins [n] cins
ciwîyayene yaşamak
Cîbûtî Cibuti
cîgere [m] karaciğer
cîhan [n] dünya
cîld [n] cilt
cînege [m] favori
cîpa leşkerî [m] askeri cip
cîpe [m] cip
cografya [m] coğrayfa
conega [n] tosun
cor [n] yukarı
cor de yukarıdan
cor ra yukarıdan
corên, -e yukarı taraftaki
corên, -e yukarıdaki
corin, -e yukarı taraftaki
corin, -e yukarıdaki
cucik [n] çük (çocuk dilinde)
culixe [m] hindi
cumle [m] cümle
cumle [m] tümce
cumleya karî [m] eylem cümlesi
cumleya karî [m] fiil cümlesi
cumleya nameyî [m] ad cümlesi
cumleya nameyî [m] isim cümlesi
cumleya negatîfe [m] olumsuz cümle
cumleya persî [m] soru cümlesi
cumleya pêrabestîye [m] bileşik cümle
cumleya pozîtîfe [m] olumlu cümle
cumleya sade [m] basit cümle
cumleyê rêzkî sıra cümleler
Curnê Reş Hilvan
Çad Çad
celp:
celb (n) 

celp etmek:
celb kerdene  
celpname:
celbname (n)  
celse:
roniştiş (n)  
cemse:
cemse (m)  
cephane:
cebilxane (n)  
ceylan
: xezal, -e, ask, -e  
Ceylanpınar:
Serê Kanîyê  
ceza:
ceza (m) 
    ceza mahkemesi: dadgeha ceza (m), mehkemeya ceza (m)   
ceza usul hukuku: huqûqê ûsulê ceza (n)  
cezaevi:
hepisxane (n)  
cezai ehliyet:
ehlîyetê cezawerdişî (n)  
Cezayir:
Cezayîr  
Cibuti:
Cîbûtî  
cilt:
cîld (n)  
cins:
cins (n) 
    cins isim: nameyo cins (n)  
cip:
cîpe (m)  
civciv:
çêlik, -e; lîçik e; leyîr, -e  
coğrayfa:
cografya (m)  
cuma:
îne (n)  
cumartesi:
şeme (n)  
cumhurbaşkanı:
serekkomar, -e  
cumhurbaşkanlığı:
serekkomarîye (m)  
cumhuriyet:
komare (m)  
cumhuriyetçi:
komarperwer, -e; komarwaz, -e  
cümle:
cumle (m) 
cümlenin yapısı: awankerdişê cumle  

Ç  

çabuk:
leze, çapik  
çabukluk:
lezîye (m), çapikîye (m)  
Çad: Çad çap kerdene basmak
çape [m] basım
çape [m] baskı (kitap baskısı vb.)
çapemenîye [m] basın
çapik çabuk
çapik tez
çapikîye [m] çabukluk
çapikîye [m] tezlik
çapxane [n] basımevi
çaq [n] bacak
çar dört
çar sey dört yüz
çar-panc reyî dört beş kez
çarane [m] dörtlük
çarane [m] rübai
çare [n] alın
çare [n] çare
çarês on dört
çarin, -e dördüncü
çarnayox, -e çeviren
çarpê, -ye eşek
çarşeme [n] çarşamba
Çat Çat
Çeçenîstan [n] Çeçenistan
çek [n] çek
çekçeko [n] çekirge
çekdar, -e silahlı
çeke [m] silah
Çekîstan [n] Çek Cumhuriyeti
çekuya hemmanîye [m] eşanlamlı kelime
çekuya hemmanîye [m] eşanlamlı sözcük
çekuya hemvenge [m] eşsesli kelime
çekuya hemvenge [m] eşsesli sözcük
çekuya pêrabestîye [m] bileşik kelime
çekuya pêrabestîye [m] bileşik sözcük
çekuya sade [m] basit kelime
çekuya sade [m] basit sözcük
çekuya viraştîye [m] türemiş kelime
çekuya viraştîye [m] türemiş sözcük
çekuye [m] kelime
çekuye [m] sözcük
çele [n] ocak (ocak ayı)
Çemişgezek Çemişgezek
çende ne kadar
Çende ez zana ti zî ende zanî. Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun.
çende… ende… ne kadar … o kadar
çene [n] çene
çeneyo binên [n] üst çene
çeneyo serên [n] alt çene
çeng [n] omuz başı
çengile kol [i]
çep sol
çeqel, -e çakal
çeqer
çeşît çeşit
Çewlîg Bingöl
çewr [n] darbe
çewres kırk
çewresin, -e kırkıncı
çêlik, -e civciv
Çêlikan Çelikhan
çêlikê kutikî [n] encek
çêlikê kutikî [n] encik
çêlikê kutikî [n] enik
çêlikê kutikî [n] köpek yavrusu
Çêrme Yedisu
Çêrmûg Çermik
çi ne
Çi cinî çi camêrd heme amey. Kadın olsun, erkek olsun, hepsi geldiler
Çi yo? Nedir?
çi… çi… olsun … olsun
çiçik [n] meme
çije [n] meme
çijeyê xazmikî [zh] bademcik
çik ne
Çik o? Nedir?
çike çünkü
çim [n] göz
çime [n] kaynak
çimeyê huqûqî [n] hukukun kaynağı
çimeyê kitabî kitabın kaynakları
Çinar Çınar
çitur nasıl
çî [n] şey
çî-mî eşya
çîlik [n] bızır
çîlik [n] klitoris
Çîn Çin
çînçinike [m] kelebek
çîp [m] baldır
çîp [m] incik (baldır)
çîpike [m] bilek (ayak bileği)
çok [n] diz
çulik [n] çük (çocuk dilinde)
çûçik, -e kuş
çûçik, -e serçe
çakal:
çeqel, -e  
çalışma bakanlığı:
wezaretê karî (n)  
çalmak
(zil vs.): cinitene, cenayene, piro dayene  
çare:
çare (n)  
çaresiz:
bêçare  
çarşamba:
çarşeme (n)  
Çat:
Çat  
Çayırlı:
Mose  
Çeçenistan:
Çeçenîstan (n)  
çek:
çek (n)  
Çek Cumhuriyeti:
Çekîstan (n)  
çekilmek:
ancîyayene  
çekim:
antiş (n)  
çekirge:
kulî (n), mele (n), peqpeqok (n), çekçeko (n)  
çekmek:
antene  
Çelikhan:
Çêlikan  
Çemişgezek:
Çemişgezek  
çene:
çene (n)  
 alt çene:
çeneyo serên (n)  
 üst çene:
çeneyo binên (n)  
çepiç:
tuşk, -e tusk, -e  
Çermik:
Çêrmûg  
çeşit:
1)çeşît 2)hawa  
çeviren:
tadayox, -e; çarnayox, -e  
çevre:
dorme (n)  
çevre bakanlığı:
wezaretê dormeyî (n)  
Çınar:
Çinar  
Çin:
Çîn  
çocuk:
leyîr, -e  
çocuğu olmayan:
ocaxkor, -e  
çoğul:
zafhûmar 
çoğul ad: nameyo zafhûmar (n) 
çoğul isim: nameyo zafhûmar (n)  
çok:
zaf  
çük
(çocuk dilinde): bilo (n), bilik (n), çulik (n), cucik (n)  
Çüngüş:
Şankuş                       
çünkü:
çike