FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)    L


 
L


laf:
qisa (m), qesa (m)
labelê fakat
labelê lakin
Laheye [m] Lahey
laj [n] oğul
lajek [n] erkek çocuk
lajek [n] oğlan
Lajek keye de yo. Oğlan evdedir
Lajek keye der o. Oğlan evdedir
lama, -ye lama
Laos Laos
latîn, -e latin
latînkî latince
lawike [m] türkü
Lefkoşe Lefkoşe
leglege [m] leylek
lehçe [m] lehçe
lej [n] kavga
lej kerdene kavga etmek
lele zincir (cezalandırmak amacıyla kişinin boynuna takılan kalın zincir)
leşker, -e asker
leşkerî askerî
Letonya Letonya
lew [n] dudak
lewê gapûre [n] yanağın ağız boşluğuna bakan iç tarafı
lewo binên [n] alt dudak
lewo serên [n] üst dudak
leyîr, -e civciv
leyîr, -e çocuk
leyîr, -e yavru (hayvan yavrusu)
leyîrê kutikî [n] encek
leyîrê kutikî [n] encik
leyîrê kutikî [n] enik
leyîrê kutikî [n] köpek yavrusu
leyîrzerenc, -e yavru keklik
leyrek, -e yavru (hayvan yavrusu)
leyrekê kutikî [n] encek
leyrekê kutikî [n] encik
leyrekê kutikî [n] enik
leyrekê kutikî [n] köpek yavrusu
leze çabuk
leze tez
lezîye [m] çabukluk
lezîye [m] tezlik
Licê Lice
linge [m] ayak
lîberal, -e liberal
lîberalîst, -e liberalist
lîberalîstîye [m] liberalistlik
lîberalîzm [n] liberalizm
Lîberya Liberya
Lîbya Libya
lîçik e civciv
lîse [m] lise
Lîtvanya Litvanya
Lîxtinştayn Liechtenstein
lojine [m] baca
lok [n] deve
Londra Londra
lore [m] tarlafaresi
loxa kore [m] köstebek
loxe [m] tarlafaresi
Lubnan Lübnan
Luksembûrg Lüksemburg
lulik böcek
lulikê oxirî [n] uğurböceği
luwî [m] tilki
lûye [m] tilki
Lahey: Laheye (m)
Lahey Adalet Divanı:
Dîwanê Edaletî yê Laheye (n)
lakin:
labelê
lama:
lama, -ye
Laos:
Laos
latin:
latîn, -e
latince:
latînkî
Lefkoşe:
Lefkoşe
lehçe:
lehçe (m), dîyalekte (m)
Letonya:
Letonya
leylek:
leglege (m)
-lı:
-in/-ine
davalı:
dewayin, -e
tuzlu:
solin, -e
-lık/-lik:
-îye
ağırlık:
giranîye (m)
liberal:
lîberal, -e
liberalist:
lîberalîst, -e
liberalistlik:
lîberalîstîye (m)
liberalizm:
lîberalîzm (n)
Liberya:
Lîberya

Libya: Lîbya
Lice:
Licê
Liechtenstein:
Lîxtinştayn
lise:
lîse (m)
Litvanya:
Lîtvanya
Londra:
Londra
Lübnan:
Lubnan
lügat:
ferheng (n)
lügatçe:
ferhengek (n)
Lüksemburg:
Luksembûrg