FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        P-R
 

P  
Pakistan:
Pakîstan (n)
pa [n] ayak
Pakîstan [n] Pakistan
pakker [n] silgi
paldim [n] kalçanın alt bölümü
pale [m] şeqe [m] bacak
Pali Palu
paliyij, -e Palulu
palîsne [n] uyluk
Panama Panama
panc beş
panc sey beş yüz
pancas elli
pancasin, -e ellinci
pancês on beş
pancin, -e beşinci
pancseyin, -e beşyüzüncü
panda, -ye panda
pankreas [n]
panşeme [n] perşembe
panter, -e panter
papaxan -e papağan
Papua-Gîneya Newîye Papua-Yeni Gine
paqe [m] bacak
par [n] geçen yıl
paragraf [n] paragraf
Paragûay Paraguay
parçe [n] parça
parçeyo edebî [n] edebi parça
parê qine [n] kalçanın alt bölümü
parên, -e geçen yıldan kalma
parên, -e geçen yılki
Parîs Paris
parlamenter, -e mebus
parlamenter, -e milletvekili
parlamenter, -e parlamenter
parlamenterîye [m] milletvekilliği
parlamenterîye [m] parlamenterlik
parlamento [n] millet meclisi
parlamento [n] parlamento
partîye [m] parti
passîf, -e edilgen
Pasûr Kulp
paşna [m] topuk
pawitene savunmak
pawitiş [n] savunma
pawitişo meşrû [n] meşru savunma
pawitox, -e savunucu
payîz [n] sonbahar
payna [m] topuk
paytext [n] başkent
pelîkane [m] pelikan
pelpelike [m] kelebek
penguen, -e penguen
pepûk [n] guguk
peqpeqok [n] çekirge
perdeyê çimî [n] saydam tabaka (gözde)
pere [n] para
perey önceki gün
pereyên, -e önceki günden kalma
pereyên, -e önceki günkü
pereyin, -e önceki günden kalma
pereyin, -e önceki günkü
perperike [m] kelebek
perr [n] kanat
perr [n] kol [II]
perr [n] taraf
perro çep [n] sol kanat
perro çep [n] sol kol
perro çep [n] sol taraf
perro rast [n] sağ kanat
perro rast [n] sağ kol
perro rast [n] sağ taraf
pers [n] soru
persayene sorgulamak
persayîş [n] sorgu
persayîş [n] sorgulama
perso negatîf [n] olumsuz soru
perso pozîtîf [n] olumlu soru
Perû Peru
perwerde [n] eğitim
perwerde [n] öğrenim
perwerde bîyayîş eğitilmek
perwerde kerdiş eğitmek
pesênayîş [n] övgü
pesênayîş [n] övme
pesndayîş [n] övgü
pesndayîş [n] övme
petrol [n] petrol
peyde eştene ertelemek
peydeeştiş [n] erteleme
peyedat [n] artedat
peyên, -e sondaki
peyên, -e sonuncu
peyîke [m] baldır
peyîke [m] incik (baldır)
peymana enternasyonale [m] uluslararası antlaşma
peymana mîyannetewî [m] uluslararası antlaşma
peymane [m] antlaşma
pezkovî, -ye yabankeçisi
pezkovî, -ye yabankeçisi
pêameyîş [n] anlaşma
pêardiş [n] sulh
pêhesnayîş ikaz etme
pêhesnayîş uyarma
pêkerdiş [n] anlaşma
pêlekê çimî [n] gözün aşağısındaki deri
pêrabeste [n] bileşik
pêrabestîye [m] bileşik
pêroyî genel
pêroyî umumi
Pêrtage Pertek
pêşnîyaza qanûnî [m] kanun teklifi
pêşnîyaza qanûnî [m] yasa önerisi
pêşnîyaze [m] öneri
pêşnîyaze [m] teklif
pêveronayîş karşılaştırma
pil-purt eşya
pilar [n] etene (eş)
pilar [n] meşime
pilar [n] son (etene)
Pilemurîye Pülümür
pilike [m] ibik
piling, -e kaplan
pinpinîke [m] kelebek
pirnike [m] burun
piro dayene çalmak (zil vs.)
pirojine [m] kalbur
pisîng, -e kedi
pisperike [m] kelebek
pispor, -e uzman
pisporîye [m] uzmanlık
pişike [m] akciğer
piştî [m] sırt
piştî dayene desteklemek
piştî dayîş yewbînan dayanışma
piştî girewtene desteklemek
piştîdayîş [n] destekleme
piştîgirewtiş [n] destekleme
piştîya yewbînan girewtiş dayanışma
pixawî (zafhûmar) pranga
pîl, -e büyük
pînge [m] sivrisinek
pîpî hindi
Pîran [n] Dicle
pîreboke [m] örümcek
pîrike [m] örümcek
pîyes [n] piyes
pîzange [m] yabanarısı
pîze [n] karın
pîzeyo şenik [n] göbek ile cinsel organ arasındaki bölüm
pol [n] kanat
pol [n] kol [i]
pol [n] kol [II]
pol [n] omuz
pol [n] taraf
polîgon [n] atış yeri
polîgon [n] poligon
polîgon [n] silah atış yeri
polîs, -e polis
polo çep [n] sol kanat
polo çep [n] sol kol
polo çep [n] sol taraf
polo rast [n] sağ kanat
polo rast [n] sağ kol
polo rast [n] sağ taraf
Polonya Polonya
por [n] saç
Portugal Portekiz
pozîtîf, -e olumlu
prefîks [n] önek
program [n] program
propaganda [m] propaganda
psikolojî [n] psikoloji
psikolojîyo edlî [n] adli psikoloji
psikolojîyo edlî [n] adli psikoloji
pudîye [m] dişeti
Pulur Ovacık
puyo kor [n] baykuş
Palu:
Pali  
Palulu:
paliyij, -e  
Panama:
Panama  
panda:
panda, -ye  
pankreas:
firşik (n), pankreas (n)  
panter:
panter, -e  
papağan:
tûtî, -ye; papaxan -e  
Papua-Yeni Gine:
Papua-Gîneya Newîye  
para:
pere (n) 

para cezası:
cezaya pereyan (m)  
paragraf:
paragraf (n)  
Paraguay:
Paragûay  
parça:
parçe (n)  
Paris:
Parîs  
parlamenter:
parlamenter, -e; mebus, -e  
parlamenterlik:
parlamenterîye (m); mebusîye (m)  
parlamento:
parlamento (n)  
parmak:
bêçike (m), engişte (m)  
ayak parmağı:
bêçika linge (m), engişta linge (m)  
el parmağı:
bêçika destî (m), engişta destî (m)  
parti:
partîye (m)  
Pasinler:
Hesenqele  
pat küt:
rep-tep, teq-req  
pazar:
yewşeme (n)  
pazartesi:
dişeme (n)  
pazı:
bazî (n)  
pelikan:
pelîkane (m)  
penguen:
penguen, -e  
penis
: kir (n), xir (n), mîzî (n)  
perşembe:
panşeme (n)  
Pertek:
Pêrtage  
Peru:
Perû  
Pervari:
Berwarî  
petrol:
petrol (n)  
petrol bakanlığı:
wezaretê petrolî (n)  
piliç:
varike (m)  
pire:
keke (m)  
piyes:
pîyes (n)  
poligon:
cayê çekeştişî (n), polîgon (n)  
polis:
polîs, -e  
polis devleti:
dewleta polîsî (m)  
politik:
sîyasî  
politika:
sîyaset (n)  
Polonya:
Polonya  
Portekiz:
Portugal  
porsuk:
kurbeşik, -e  
pranga:
1)pixawî (zafhûmar) 2)qeydî (zafhûmar)  
propaganda:
propaganda (m)  
program:
program (n)  
psikoloji:
psikolojî (n) 
               adli psikoloji:
psikolojîyo edlî (n)  
Pülümür:
Pilemurîye

R  


rahat:
asan, -e
ramitene ser hücum etmek
ramitene ser saldırmak
ramî [zh] apış arası kılları
rast sağ
rastnuştiş [n] imlâ
rastnuştiş [n] yazım
raver ileri
raverşîyayîş ilerleme
raverşîyene ilerlemek
rawe [m] kip
raweya fermanî [m] emir kipi
raweya ganîyîye [m] gereklik kipi
raweya şertî dilek-şart kipi
raweya şertî [m] şart kipi
raweya waştişî [m] istek kipi
ray dayene oylamak
raydayîş [n] oylama
redîfe [m] redif
Refahîye Refahiye
referandum [n] referandum
rehet! rahat! (emir)
rehn [n] uyluk
rektor, -e rektör
rektorîye [m] rektörlük
rep-tep gürültü patırtı
rep-tep pat küt
reqe [m] sukaplumbağası
rew erken
rewşa îstîsnayî [m] olağanüstü durum
rewşa îstîsnayî [m] olağanüstü hal
rewşe [m] durum
rewşe [m] hal
rexne [n] eleştiri
rexne kerdene eleştirmek
rexnekerdiş [n] eleştirme
rey defa
rey kez
rey kere
rey-rey arasıra
rey-rey bazen
reyê bir kere
reyê bir kez
reyê-di reyî bir iki defa
reyê-di reyî bir iki defa
reyê-di reyî bir iki kere
reyê-di reyî bir iki kere
reyê-di reyî bir iki kez
reyê-di reyî bir iki kez
reyke bir kere
reyke bir kez
rez, -e seçkin insan
rê -e
rêxistine [m] örgüt
rêze [m] sıra (dizi)
rêze [m] satır
rêzile [m] zincir
rêzilkî zincirleme
Riha Urfa
rişke [m] bit yumurtası (sirke)
rişke [m] sirke (bit yumurtası)
rîpel [n] sahife
rîpel [n] sayfa
rîwayete [m] rivayet
Rîyad Riyad
ro xo nayene itiraf etmek
roj [n] güneş
rojawan [n] batı
roje [m] gün
roje [n] oruç
rojhelat [n] doğu
Roma Roma
roman [n] roman
romankî romansal
romannuştox, -e romancı
romantîk, -e romantik
romantîzm [n] romantîzm
Romanya Romanya
roniştiş [n] celse
roniştiş [n] oturum
roqila [m] bağırsak
roqila barîye [m] incebağırsak
roqila barîye [m] incebağırsak
roqila kore [m] körbağırsak
roqila kore [m] körbağırsak
roqila pîle [m] kalınbağırsak
roqila pîle [m] kalınbağırsak
roqila qine [n] göden
roqila qine [n] rektum
roxonayîş [n] itiraf
rubaî [m] dörtlük
rubaî [m] rübai
Rûsya Rusya
Rûsyaya Sipîye Beyaz Rusya
Rwanda Ruanda

rahat!
(emir): rehet!  
redif:
redîfe (m)  
Refahiye:
Refahîye  
referandum:
referandum (n)  
reisicumhur:
serekkomar, -e  
rektör:
rektor, -e  
rektörlük:
rektorîye (m)  
rektum:
b. göden  
rivayet:
rîwayete (m) 
şimdiki zamanın rivayeti: demo vîyarteyo riwayetin (n)  
Riyad:
Rîyad  
Roma:
Roma 
Roma hukuku:
huqûqê Roma (n)  
roman:
roman (n)  
romancı:
romannuştox, -e  
romansal:
romankî  
romantik:
romantîk, -e  
romantîzm:
romantîzm (n)  
Romanya:
Romanya  
Ruanda:
Rwanda  
Rusya:
Rûsya  
rübai:
çarane (m), rubaî (m)