FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        Q
 

Q

qaf [n] kafatası
qafike [m] baş
qafike [m] kafa
qafîye [m] kafiye
Qahîre Kahire
qame [m] boy
qandê için
qantir [n] katır
qantirleyîr [n] yavru katır
qanûn [n] kanun
qanûn [n] yasa
qanûnî kanuni
qanûnî yasal
qanûno bingeyî [n] anayasa
qapaxê çimî [n] gözkapağı
qaqlîbaze [m] martı
qarangê çimî [n] gözün aşağısındaki deri
qarne [m] karne
qayde [n] kural
qaymeqam, -e kaymakam
Qazaxîstan [n] Kazakistan
qaze [m] hindi
qaze [m] kaz
qazî [m] kadı
qazî, -ye hakim
qazî, -ye yargıç
qazîyîye [m] hakimlik
qazîyîye [m] yargıçlık
qebul kerdene kabul etmek
qedexe [n] yasak
qefesê sênî [n] göğüs kafesi
qefsing [n] göğüs kafesi
qela [m] karga
qelb [n] kalp
qelb [n] yürek
qelema boyaxî [m]qelema erjîjine [m] boya kalemi
qelema erjîjine [m] kurşun kalem
qelema rengine [m] renkli kalem
qeleme [m] kalem
Qeleme kitabî ser o ya. Kalem kitabın üzerindedir
qelemêda sîyaye [m] siyah bir kalem
qelemêka sîyaye [m] siyah bir kalem
qelemtiraşe [m] kalemtıraş
qer kara
qer siyah
qerar [n] karar
qerar dayene karar vermek
qerar dayene karara bağlamak
qerar girewtene karar almak
qerarê tewqîfê xiyabî [n] gıyabi tutuklama kararı
qerarê tewqîfî [n] tevkif kararı
qerarê tewqîfî [n] tutuklama kararı
qerarê tewqîfî yo xiyabî [n] gıyabi tutuklama kararı
qerargehe [m] karargah
qerarname [n] kararname
qereqol [n] karakol
qerpelase [m] karga
qertal [n] kartal
qesa [m] laf
qeseba karaciğer
qeseba sipîye [m] akciğer
qeseba sîyaye [m] karaciğer
qesey kerdene konuşmak
qesîde [m] kaside
Qeter Katar
qetî kesin
qetî bîyene kesinleşmek
qetî kerdene kesinleştirmek
qetîbîyaya [m] kesinleşmiş
qetîbîyaye [n] kesinleşmiş
qetîbîyayîş [n] kesinleşme
qetîbîyayîye [m] kesinleşmiş
qetîkerdiş [n] kesinleştirme
qetîyet [n] kesinlik
qetîyîye [m] kesinlik
qevda destî [n] bilek (el bileği)
qeweyî kahverengi
qeyd [n] kayıt
qeyd kerdene kaydetmek
qeydê xo viraştene kaydını yaptırmak
qeydî (zafhûmar) pranga
qeydkerda [m] kayıtlı
qeydkerde [n] kayıtlı
qeydkerdîye [m] kayıtlı
qeza [m] ilçe
qeza [m] kaza (ilçe)
qeza [n] kaza
Qibris Kıbrıs
qij, -e küçük
qijike [m] karga
qilancik, -e saksağan
qine [m] anüs
qine [m] göt
qine [m] kıç
qine [m] makat
qineste [n] kalça
qineste [n] sağrı
qiral [n] kral
qiralîça [m] kraliçe
qirawile [m] karga
qirîncele [n] kurbağa
qirkerdiş [n] katliam
qirkerdiş [n] soykırım
qirpiçike [m] gırtlak
qirrike [m] boğaz
Qirxizîstan [n] kırgızistan
qisa [m] laf
qisa [m] söz
qisey kerdene konuşmak
Qisle Nazımiye
qita [m] kıta
qîlp [n] köpekdişi
qîlp [n] köpekdişi
qoqe [m] baş
qoqe [m] kafa
qorr [n] uyluk
qorrik [n] kalça
qorrik [n] sırt
qotike [m] baş
qotike [m] kafa
Qowancîyan Kovancılar
Quddus Kudüs
qula pirnike [m] burun deliği
qula vinî [m] burun deliği
qula zince [m] burun deliği
quling, -e turna
qulî hindi
qumqumike [m] semender (bir cinsi)
qurnaz kurnaz