FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)      S


 

S  


saç
: por (n), gijik (n)
sade basit
sala destî [m] aya
Salvador El Salvador
Samoaya Rojawanî Batı Samoa
San Marîno San Marino
sandalî [n] sandalye
sanike [m] masal
sanikker, -e masalcı (masal anlatan)
sanikkî masalsal
saq [n] baldır
saq [n] incik (baldır)
Sardînya Sardinya
saya gilbe [m] ademelması
se gibi
se ne
se yüz
seba için
sehne [n] sahne
Sehraya Rojawanî Batı Sahra
seke gibi
Seke ti zî zanî lajek ewro nêweş o. Senin de bildiğin gibi oğlan bugün hastadır.
sekreter, -e sekreter
sekretera pêroyî [m] genel sekreter
sekreterê pêroyî [n] genel sekreter
sekreterîye [m] sekreterlik
selahîyet [n] salahiyet
selahîyet [n] yetki
selahîyetdar, -e salahiyetli
selahîyetdar, -e yetkili
selkem, -e yük taşıyacak yaşa gelen eşek
semedê … ra için
Semsat Samsat
Semsûr Adıyaman
senarîst, -e senarist
senaryo [n] senaryo
senaryonuştox, -e senaryo yazarı
sened [n] senet
Senegal Senegal
senetkar, -e sanatçı
senî nasıl
senîn nasıl
senînîye [m] nitelik
ser [n] üst
ser [n] üzeri
ser o hakkında
ser o üzerinde
seracêr aşağıya doğru
seracêr iniş
seracêr yokuş aşağı
serbest serbest
serbestîye [m] özgürlük
serbestîye [m] serbestiyet
serbestîye [m] serbestlik
sere [n] baş
serek, -e başkan
sereka beledîya [m] belediye başkanı
sereka pêroyî [m] genel başkan
serekdewlet, -e devlet başkanı
serekerkan [n] kurmay başkanı
serekerkanîye [m] kurmay başkanlığı
serekerkanîyeya pêroyî [m] genel kurmay başkanlığı
serekê beledîya [n] belediye başkanı
serekê pêroyî [n] genel başkan
serekîye [m] başkanlık
serekkomar, -e cumhurbaşkanı
serekkomar, -e reisicumhur
serekkomarîye [m] cumhurbaşkanlığı
serekwezîr, -e başbakan
sereyê çiçikî [n] meme ucu
sereyê çijeyî [n] meme ucu
sereyê memikî [n] meme ucu
Serê Golan Gölbaşı
Serê Kanîyê Ceylanpınar
serên, -e üst taraftaki
serên, -e üstteki
sermîyan, -e idareci
sermîyan, -e yönetici
serpez [n] dalak
seveknayene korumak
seveknayîş [n] koruma
sey gibi
sey kadar
seyin, -e yüzüncü
seyin, -e yüzüncü
seyyewbînan eşit
seyyewbînanîye [m] eşitlik
sêm [n] gümüş
sêmên, -e gümüşi
sêmên, -e gümüşlü
sêmên, -e gümüşten yapılma
sêmin, -e gümüşi
sêmin, -e gümüşlü
sêmin, -e gümüşten yapılma
sêne [n] göğüs
sêne [n] sine
Sêrt Siirt
sêşeme [n] salı
Sêwregi Siverek
sibate [m] şubat
sifet [n] sıfat
sifetê dîyarkerdene [n] belirtme sıfatı
sifetê nedîyarîye [n] belgisiz sıfat
sifetê nîşankerdene [n] işaret sıfatı
sifetê persî [n] soru sıfatı
sifetê pêveronayîşî [n] karşılaştırma sıfatı
sifetê senînîye [n] niteleme sıfatı
sifeto pêrabeste [n] bileşik sıfat
sifeto sade [n] basit sıfat
sifeto viraşte [n] türemiş sıfat
silayî kerdene davet etmek
silayîbîyaye [n] davetli
silayîbîyayîye [m] davetli
silayîkerdiş [n] davet etme
silayîname [n] davetname
silayîye [m] davet
Silîvan Silvan
simore [n] sincap
sinife [m] sınıf
sipî ak
sipî beyaz
Sipî yo se vewre. Kar gibi beyazdır.
sipîyê çimî [m] gözakı
siquling, -e turna
sira [m] sıra (üzerine oturulan sıra)
sirote [m] yanak
Sirûc Suruç
sivik, -e hafif
sîgorta [m] sigorta
Sîngapûr Singapur
sîpa [m] sıpa
sîpe [n] sıpa
sîs ak
sîs beyaz
sîsperike [m] kelebek
sîstem [n] sistem
sîvîl, -e sivil
sîvîlîye [m] sivillik
sîvîlîzasyon [n] medeniyet
sîvîlîzasyon [n] uygarlık
Sîvrîce Sivrice
sîya kara
sîya siyah
sîyaset [n] politika
sîyaset [n] siyaset
sîyasî politik
sîyasî, -ye siyasal
sîyasî, -ye siyasi
Sîyerra Leone Sierra Leone
Slovakya Slovakya
Slovenya Slovenya
solin, -e tuzlu
Somalya Somali
sond [n] ant
sond [n] yemin
sond wendene ant içmek
sond wendene yemin etmek
sond werdene ant içmek
sond werdene yemin etmek
sosyal içtimai
sosyal sosyal
sosyalîst, -e sosyalist
sosyalîstîye [m] sosyalistlik
sosyalîzm [n] sosyalizm
sosyolojî [n] sosyoloji
sosyolojîyê huqûqî [n] hukuk sosyolojisi
sosyolojîyê huqûqî [n] hukuk sosyolojisi
Spanya İspanya
Srî Lanka Seylan
Srî Lanka Sri Lanka
statu [n] statü
Stokholm Stockholm
stratejî [m] strateji
stratejîk, -e stratejik
suc [n] suç
suc kerdene suç işlemek
sucdar kriminel
sucdar kerdene suçlamak
sucdar, -e suçlu
sucdarîye [m] suçluluk
sucdarkerda [m] suçlanan
sucdarkerde [n] suçlanan
sucdarkerdox, -e suçlayan
suffîks [n] sonek
suffîks [n] takı
Surînam Surinam
surme [n] sürgü (silah sürgüsü)
sursuruk [n] anüs çıkıntısı
suwar, -e atlı
suwarî [n] atlı
suwarî, -ye süvari
suwarîye [m] atlı
suxta [m] öğrenci
suxta [m] talebe
suxte [n] öğrenci
suxte [n] talebe
suxteyîye [m] öğrencilik
suxteyîye [m] talebelik
Sûdan Sudan
sûr kırmızı
sûravêlk [n] flaman kuşu
sûravêlk [n] flamingo
Sûrîye Suriye
Swêd İsveç
swêdkî İsveççe
Swîs İsviçre 
safra kesesi:
zare (n), hezare (n)  
sağ:
rast 

sağ taraf: heto rast (n), perro rast (n), polo rast (n)  
sağlık
: weşîye (m) 
sağlık bakanlığı: wezaretê weşîye (n)  
sağrı:
qineste (n)  
sahife:
 b. sayfa  
sahne:
sehne (n)  
saksağan:
qilancik, -e  
salahiyet:
selahîyet (n)  
salahiyetli:
selahîyetdar, -e  
saldırı:
hêriş (n), gale (m), galim  
saldırmak
: hêriş kerdene, gala ... kerdene, galim kerdene, 
galime pira nayene, ramitene ser  
salı:
sêşeme (n)  
salıverme:
veradayîş (n)  
salıvermek:
vera dayene  
salyangoz:
şeytanok (n), korbilîyes (n), guvelik (n)  
Samsat:
Semsat  
San Marino:
San Marîno  
sanal geçmiş zaman:
demo vîyarteyo nîyetin (n)  
sanat:
huner (n)  
sanatçı:
hunermend, -e; senetkar, -e  
sandalye:
sandalî (n)  
sansar:
kuze (n)  
Sardinya:
Sardînya  
sarı:
zerd, çeqer                                 
sarışın:
kej, -e          
satır:
rêze (m)  
savaş:
ceng (n), herb (n)  
savcı:
dozger, -e  
savcılık:
dozgerîye (m)  
savunma:
pawitiş (n)  
savunma bakanlığı:
wezaretê pawitişî (n)  
savunmak:
pawitene  
savunucu:
pawitox, -e  
saydam tabaka (gözde):
perdeyê çimî (n)  
sayfa:
rîpel (n)  
sayı:
hûmar (m) 
sayı sözcüğü : hûmarname (n)                               
sayın: birêz, -e  
seçim:
weçînayîş (n), vîjnayîş (n)  
seçilen:
weçînite (n), weçînitîye (m); vîjnaye (n), vîjnaya (m)  
seçilmiş:
weçînite (n), weçînitîye (m); vîjnaye (n), vîjnaya (m)  
seçkin:
weçînite (n), weçînitîye (m); vîjnaye (n), vîjnaya (m)        
seçkin insan: rez, -e  
seçmek:
weçînitene (m), vîjnayîş (n)  
seçmen:
weçînitox, -e; vîjnayox, -e  
sekiz:
heşt  
sekizinci:
heştin, -e  
sekreter:
sekreter, -e 
genel sekreter: sekreterê pêroyî (n), sekretera pêroyî (m)  
sekreterlik:
sekreterîye (m)  
seksen:
heştay  
sekseninci:
heştayin, -e  
semender (bir cinsi):
kelpe (n)  
semender (bir cinsi):
qumqumike (m), gumgumike (m)  
semender (bir cinsi):
maymaran (m)  
sen:
1)ti 2)to  
senarist:
senarîst, -e  
senaryo:
senaryo (n) 
senaryo yazarı: senaryonuştox, -e  
Senegal:
Senegal  
senet:
sened (n)  
serbest:
serbest       
serbestiyet:
serbestîye (m)          
serbestlik:
serbestîye (m)            
serçe:
mîlçik, -e; çûçik, -e  
ses:
veng 
ses sanatçısı: deyîrbaz, -e; dengbêj, -e                
sesli:
vengin, -e 
sesli harf: herfa vengine (m)  
sessiz:
bêveng, -e 
sessiz harf: herfa bêvenge (m)  
Seylan:
Srî Lanka  
sıçan:
merre (n)  
sıfat:
sifet (n) 
sıfat tamlaması: îzafeya sifetî (m)  
sığınma (iltica):
bextwaştiş (n), îltîca (m)  
sığınmak (iltica etmek):
bext waştene, îltîca kerdene 
sığınma (iltica) hakkı: heqê bextwaştişî (n), heqê îltîca (n)  
sıkıyönetim: îdareyo orfî (n)  
sınıf:
sinife (m)  
sıpa:
kurrî, -ye; cehşik, -e; sîpa (m), sîpe (n)  
sıra –I (dizi):
rêze (m)  
sıra cümleler:
cumleyê rêzkî  
sıra sayılar:
hûmarnameyê rêzkî  
birinci:
yewin, -e  
ikinci:
dîyin, -e  
onbirinci:
yewendesin, -e  
onikinci:
diwêsin, -e  
yirminci:
vîstin, -e  
yüzüncü:
seyin, -e  
beşyüzüncü:
pancseyin, -e  
bininci:
hezarin, -e  
milyonuncu:
mîlyonin, -e  
milyarıncı:
mîlyarin, -e  
sıra –II (üzerine oturulan sıra):
sira (m)  
sırt:
piştî (m), qorrik (n)  
sırtlan:
keftar, -e  
Sierra Leone:
Sîyerra Leone  
sigorta:
sîgorta (m)  
Siirt:
Sêrt  
sik
: kir (n), xir (n), mîzî (n)  
silah:
çeke (m) 
silah atış yeri: cayê çekeştişî (n), polîgon (n)  
silahlı:
çekdar, -e  
silahsız:
bêçek, -e  
silgi:
pakker (n)  
Silvan:
Silîvan  
sincap:
simore (n)  
sine:
sêne (n)  
sinek:
mêse (m), vizike (m)  
Singapur:
Sîngapûr  
sirke (bit yumurtası):
rişke (m)  
sis:
mij (n)  
sistem:
sîstem (n)  
Siverek
: Sêwregi  
sivil:
sîvîl, -e  
sivillik:
sîvîlîye (m)  
Sivrice:
Sîvrîce  
sivrisinek:
melşe (n), kermêşe (m), kulinge (m), vizik (n), pînge (m)  
siyah:
sîya, qer  
siyasal:
sîyasî, -ye  
siyaset:
sîyaset (n)  
siyasi:
sîyasî, -ye  
siz:
şima  
Slovakya:
Slovakya  
Slovenya:
Slovenya  
sohbet:
terraqe (m), xoşebere (m), galgale (m)  
sol:
çep 
sol taraf: heto çep (n), perro çep (n), polo çep (n)  
Solhan:
Bongilan  
Solomon Adaları:
Girawa Solomonî  
soluk borusu:
zulzulike (m), zuqliqe (m), zuriqe (m)  
Somali:
Somalya  
son:
b. etene  
sonbahar:
payîz (n)  
sondaki:
peyên, -e  
sonuncu:
peyên, -e  
sonek:
suffîks (n)  
sorgu:
persayîş (n), îfadegirewtiş (n) 
sorgu hakimi:
hakimê îfadegirewtişî (n)  
sorgulama:
persayîş (n), îfadegirewtiş (n)  
sorgulamak:
persayene, îfade girewtene  
soru:
pers (n) 
soru cümlesi: cumleya persî (m) 
soru işareti: nîşanê persî (n) 
soru sıfatı: sifetê persî (n) 
soru zamiri: zemîrê persî (n) 
soru zarfı: zerfa persî (m)  
sorumlu:
berpirsîyar, -e  
soruşturma:
tehqîqat (n)  
soruşturmak:
tehqîqat kerdene, tehqîqat viraştene  
sosyal:
sosyal, cematkî 
sosyal güvenlik: asayîşo sosyal (n), asayîşo cematkî (n)
sosyal güvenlik hukuku: huqûqê asayîşê sosyalî (n),huqûqê asayîşê cematkî (n)  
sosyalist:
sosyalîst, -e  
sosyalistlik:
sosyalîstîye (m)  
sosyalizm:
sosyalîzm (n)  
sosyoloji:
sosyolojî (n) 
hukuk sosyolojisi: sosyolojîyê huqûqî (n)  
soykırım:
qirkerdiş (n), jenosîd (n)  
sömestr:
termîn (n) 
birinci sömestr (güz dönemi):
termînê payîzî (n) 
ikinci sömestr (bahar dönemi):
termînê wesarî (n)  
sömürge:
kolonî (m)  
sömürgeci:
kolonyalîst, -e  
sömürgecilik:
kolonyalîzm (n), kolonyalîstîye (m)  
söz:
vate (n), qisa (m)  
sözcük:
çekuye (m)  
sözlü:
fekkî 
sözlü edebiyat: edebîyato fekkî (n)  
sözlük:
ferheng (n)  
Sri Lanka:
Srî Lanka  
statü:
statu (n)  
Stockholm:
Stokholm  
strateji:
stratejî (m)  
stratejik:
stratejîk, -e 
stratejik yer: cayo stratejîk (n)  
su:
awe (m), awi (m)                   
suaygırı:
estorê nîlî (n)  
suç:
suc (n), gune (n) 
suç işlemek:
suc kerdene  
suçlamak:
sucdar kerdene, gunekar kerdene  
suçlanan:
sucdarkerda (m),sucdarkerde (n);gunekarkerda (m),gunekarkerde (n)  
suçlayan:
sucdarkerdox, -e; gunekarkerdox, -e  
suçlu:
sucdar, -e; gunekar, -e  
suçluluk:
sucdarîye (m), gunekarîye (m)  
Sudan:
Sûdan  
sukaplumbağası:
kesaya awî (m), reqe (m)  
sulama:
awdayîş (n)  
sulh:
1)aştî (m) 2)pêardiş (n), werêardiş (n) 
sulh mahkemesi: dadgeha pêardişî (m), dadgeha
werêardişî (m),mehkemeya pêardişî (m), mehkemeya werêardişî (m)  
Surinam:
Surînam  
Suriye:
Sûrîye  
Suruç:
Sirûc  
Suudi Arabistan:
Erebîstanê Seûdî (n)  
suyılanı:
maro awî (n)  
sürgü
(silah sürgüsü): surme (n)  
süvari:
espar, -e; suwarî, -ye