FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        U-Ü
 

U  

ucuz:
erjan, -e
uca ora
uca orası
uca ya oradadır
uca yo oradadır
Ukrayna Ukrayna
Umman Umman
unîversîte [m] üniversite
Urdun Ürdün
Ûganda Uganda
Ûrûgûay Uruguay
ûsul [n] usul
ucuzluk:
erjanîye (m)  
ufak:
hurdî  
Uganda:
Ûganda  
uğurböceği:
xalofir (n), xalxalok (n), bawkalik (n), lulikê oxirî (n),
bext (n), koşkar (n)  
Ukrayna:
Ukrayna  
ulus:
milet (n), netewe 
ulusumuz: miletê ma (n)  
ulusal: milî, -ye; netewî, -ye 

ulusal edebiyat: edebîyato milî (n), edebîyato netewî (n)  
uluslararası:
enternasyonal, mîyannetewî  
uluslararası antlaşma:
peymana enternasyonale (m), peymana
mîyannetewî (m)  
Umman:
Umman  
umumi:
pêroyî 
umumi huqûq: huqûqo pêroyî (n)  
Urfa:
Riha  
Uruguay:
Ûrûgûay  
usul:
ûsul (n), metod (n) 
ceza usul hukuku: huqûqê ûsulê ceza (n) 
medeni usul hukuku: huqûqê ûsulê medenî (n)  
uyarı:
balantiş (n), îqaz (n)  
uyarma:
balantiş, pêhesnayîş, îqazkerdiş  
uyarmak:
bal antene, îqaz kerdene  
uygar:
medenî, -ye  
uygarlık:
medenîyet (n), sîvîlîzasyon (n)  
uyluk:
qorr (n), rehn (n), hête (m), palîsne (n)  
uyluğun arka kısmı:
baqa qorrî (m), velikê qorrî (n)  
uzman:
1)pispor, -e 2)ekspert, -e  
uzmanlık:
1)pisporîye (m) 2)ekspertîye (m)  
 

Ü  


üç:
hîrê  
üçüncü:
hîrêyin, -e  
ülke:
welat (n)  
üniversite:
unîversîte (m)  
ünlem:
înterjeksîyon  
ünlü:
vengin, -e 
ünlü harf: herfa vengine (m)  
ünsüz:
bêveng, -e 
ünsüz harf: herfa bêvenge (m)  
Ürdün:
Urdun  
ürün:
eser (n)  
üst:
ser (n)  
üstteki:
serên, -e  
üst taraftaki:
serên, -e  
üstkol:
tevdîre (m), harmeyo qalind (n)  
üveyik:
kotere (m)  
üye:
endam, -e  
üyelik:
endamîye (m)  
üzeri:
ser (n)  
üzerinde:
ser o  
Kalem kitabın üzerindedir: Qeleme kitabî ser o ya.  
Üzümlü:
Ciminî  
üzüntü:
dej (n)  
üzülmek:
dejayene