FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        W
 

W

walî, -ye vali
Waşîngtin Washington
waştene istemek
waştiş istek
waştiş [n] istem
waştiş [n] talep
waştişname [n] arzuhal
waştişname [n] dilekçe
waştox, -e istekli
waştox, -e talepkar
wayîra milkî [m] mülk sahibi
wayîrê milkî [n] mülk sahibi
wayîrîye [m] iyelik
wayîrîye [m] mülkiyet
weçînayîş [n] seçim
weçînite [n] seçilen
weçînite [n] seçilmiş
weçînite [n] seçkin
weçînitene [m] seçmek
weçînitîye [m] seçilen
weçînitîye [m] seçilmiş
weçînitîye [m] seçkin
weçînitox, -e seçmen
wekalet [n] vekalet
wekalet [n] vekillik
wekaletname [n] vekaletname
wekîl, -e vekil
wekîlîye [m] vekalet
wekîlîye [m] vekillik
welat [n] ülke
welat [n] vatan
welatperwer, -e yurtsever
wendegeh [n] okul
wendekar, -e öğrenci
wendekar, -e talebe
wendekarîye [m] öğrencilik
wendekarîye [m] talebelik
wendene okumak
wendiş okuma
wendox, -e okuyucu
werê ameyene barışmak
werê nayîş sertçe tartışma
werêameyîş [n] barışma
werêardiş [n] sulh
wesfdayîş [n] övgü
wesfdayîş [n] övme
weşan yayın
weşanayîne yayımlamak
weşanayîş [n] yayım
weşanîyayîne yayımlanmak
weşanxane [n] yayınevi
weşîye [m] sağlık
wet öte
wetên ötedeki
weverên ötedeki
weyra ora
weyra orası
weyra ya oradadır
weyra yo oradadır
wezaret [n] bakanlık
wezaret [n] vekalet
wezaret [n] vekillik
wezaretê awanîye [n] bayındırlık bakanlığı
wezaretê bazirganîye [n] ticaret bakanlığı
wezaretê dewlete [n] devlet bakanlığı
wezaretê dormeyî [n] çevre bakanlığı
wezaretê edaletî [n] adalet bakanlığı
wezaretê enerjî [n] enerji bakanlığı
wezaretê karî [n] çalışma bakanlığı
wezaretê kulturî [n] kültür bakanlığı
wezaretê malîye [n] maliye bakanlığı
wezaretê pawitişî [n] savunma bakanlığı
wezaretê perwerdeyî [n] eğitim bakanlığı
wezaretê petrolî [n] petrol bakanlığı
wezaretê weşîye [n] sağlık bakanlığı
wezaretê zîretî [n] tarım bakanlığı
wezaretê zîretî [n] ziraat bakanlığı
wezîr, -e bakan
wezîra zîretî [m] tarım bakanı
wezîra zîretî [m] ziraat bakanı
wezîrê zîretî [n] tarım bakanı
wezîrê zîretî [n] ziraat bakanı
wezîrîye [m] bakanlık
wezîrîye [m] vekalet
wezîrîye [m] vekillik
Wêranşar Viranşehir
wêret, -e akraba
wêretîye [m] akrabalık
wina böyle
winasî, -ye böylesi
winî öyle
wisar [n] bahar
wisar [n] ilkbahar
wîlayet [n] il
wîlayet [n] vilayet