FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        X
 

X

xalofir [n] uğurböceği
xaloyînan dayıgil
xaloyînan dayigiller
xalxalok [n] uğurböceği
xapa hermî [m] bilek (el bileği)
xapa linge [m] bilek (ayak bileği)
Xarpêt Elazığ
xaşîya vêrî [m] göbek (şişman karın)
xazmik [n] geniz
xebate [m] iş
xedema [m] hademe
xedeme [n] hademe
Xelat Ahlat
Xelfetî Halfeti
xenzîr, -e domuz
xerîta [m] harita
xeyrêmeşrû gayri meşru
xezal, -e ceylan
Xinûs Hınıs
xir [n] penis
xir [n] sik
Xirvatîstan [n] Hırvatistan
xişn, -e büyük
xiyabî gıyabî
xizmet [n] hizmet
xizmeto leşkerî [n] askeri hizmet
xo kendi
xo ra kendisinden
xora zaten
Xoresan Horasan
Xortî sey camêrdan xo ver ro da. Delikanlı erkekçe (yiğitler gibi) direndi.
Xorxol Yayladere
xoser bîyayene bağımsız olmak
xoser bîyayîş bağımsız olma
xoser, -e bağımsız
xoser, -e yalın
xoserîye [m] bağımsızlık
xoşebere [m] sohbet
xoverdayîş [n] direniş
xovereştiş [n] direniş
xoverrodayîş [n] direniş
xoz, -e domuz
Xozat Hozat
Xulaman Alacakaya