1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Hesê Belê / Nuştox/Bekê Xizon û Emerê Medê

MesajGönderilme zamanı: Prş Kas 25, 2010 10:49 am
gönderen admin
Resim
09 Ocak 2010 Cumartesi 19:36
Bekê Xizon û Emerê Medê ( I )
Her di extîyarê ma zî dewa Nêribî de merdumê entîqeyî bîy. Daîm ameynê camî, cemaatî reyra nimaj kerdêni.

Dat Emer çiman ra, Xal Bekir zî goşan ra kemênabi. Yarê ra hes kerdêni. Ca-ca ganê yini aciz bîni xeberî eştêni yewnan.

Xal Bekirî vatêni:

- Emer, korey zor a. Merdum îngişti erzenu kê û kê nêzonî kam o.

Dat Emerî zî bindê inê vatişî de nêmendê. Vatê:

- Beko, Beko! Kerrey hîna zor a. Şar mayê kê vano û veng nîno merdumî. Qey inay zorêr çiki estu!

* * *Bekê Xizon û Emerê Medê ( II)

Xal Bek û Gedeyî

Ray-ray Dat Emerî vatêni:

- Beko, Beko. Ti nêşermayenî, ti nenganê gedonê şinikon çînenî.

Xal Beki vatê:

- Emer, Emer ez ca veyneno vano!

Dat Emerî vatê:

- Mi fem nêkerd. Ti senî xo veray gedonê şinikon kenî, zaf eyb o!

Xal Bekî vatê:

- Madem gede yê, çi nengan mi çînenî? Madem fem nêkenî, qey nêvanî ti may ma n..?
Hertim vanî, Beko ma may to n…


Diyarbakır Haber