1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Hesê Belê / Nuştox/ Tirkî Pere Nêkena

MesajGönderilme zamanı: Prş Kas 25, 2010 11:24 am
gönderen admin
Resim
Tirkî Pere Nêkena
Recebê Mehmedî û Husê Mehmedî, dewa Nêribê Axan de di birayê benî.

Receb, herbê Osmanî û Rusî de esîr kewtbi û zaf tay tirkî zanayne. Badê hewt seran ke herb qedêno û yeno keye, maya ey, ey nêşinasnena.
Wexto ke berê keyeyî ra şino zere, ewnêno maya ey bermena û vana “Husê mi, Husê mi”.

Recep Vano:
- Yewna lacê to bibi, qey ti ey rê zî nêbermena?

Maya ey vana:
- Ney, bê Husê mi sewbîna lacê mi çin o?

Receb, weyra de xo dano naskerdiş û maya ey, hema ey şinasnena.

Şerefê Hewt Serran
Receb, maya xo hewt serrî miqat keno. Yew roje cinîya ey vana:
- Ez hinî aciz bîya, na hurma senî maya to ya, maya Husî ya zî. Çend rojî zî wa o miqat biko.

Receb heq dano cinîya xo û maya xo beno keyeyê birayê xo. Hewteyê ke nêvîyareno maya ey rehmet kena.

Receb vano, “Mi şerefê hewt seran da hewt bi rojan.” Û heyfê xo ro xo ano.

Tirkî Pere Nêkena
Rojêke, xesmê Recebî ke dewe de yî, keyeyê înan de yew qeza bena. Êmay Gencî bi guleyê demançeyî birîndar bena. Vanê “qeza biya, ma şirê gereyê Husê Mehmedî bikî wa ceza biwero.”

Şinî gereyê Husî kenî. Roja mehkema yena. Hus tirkî nêzano. Salona mehkema de o het no het ewnêno. Tadîyeno Êmi ser de, vano:
- Êmi, inkay mi to ra na?

Êmi vana:
-Huso, la kamî mi ra na?

Husê ma tadîyeno Recebî ser de, vano:
- Receb, ti guya tirkî zanî, hakimî ra vaci, ez nîya.

Receb, bê umid tadîyeno Husî ser de, vano:
- Huso, tirkî pere nêkena! Birindar û şadeyê înan estê.


18 Temmuz 2009 Cumartesi 15:28
Diyarbakır Haber