Xıznay Diriy

hikaye bölümü

Xıznay Diriy

Mesajgönderen azad_26 » Cum Ara 31, 2010 1:48 pmResim

Cayk bı cayk nibı dewday heridonidı bı nomebi xu Reş,Kiwa, ew Siwo,hiyrê bıray biy.

Hiyrê bırarunra yew bıra; Siwo idarey yey zaf rındıb, labli dı bıray Reş’u Kiwa zaf feqirbi,çiyd yını çinibı, ne higa ne rez u bostoni yin nezi terşu dewari yınıbı.

Xuri şiyni şarir xepteyni.
De çew gure bıdayni yinı xepteyni xuri, nonixu vetin.
Siwo ni ewneyni ınu dı bırarundi xu, tımu tera düri perayni, vatin cay mıra çiy bıwazi ayay semed tera dür perayni.

Roj benu dewru tadiyenu.
Dewıcunra Ehmi âli yew roj yenu bıraruni feqirekona; Reş’u Kiwayra vonu şıma sew xeptinise biri çend roji gureymı estu ez bıdu şıma qebale xuri bıxebiti.

Bıray qebul keni ew şuni ehmi âli hetı, voni ınu seni yew gurewu ma sekeni,!

Ehmi âli vonu bındi lewedi diriydı yew higaymı estu şıma dormerey higay dis keni, ew wertey higaydı yew biyri awk şıma doni pıru.

Bıray ew Ehmi âli pi yeni.
Lekafu wenuni herdixu molna,gudı,huwe u dıfeki xu erzeni miyondi lekafu şoni lewedi qelquçkuna hêz doni xu ew kero veceni.

Reş lewedi qelquçikra keru venonu heri onu dire.

Kiwazi kero vecenu deri hedırnenu.

Gureba dı hewtey kero veceni krişeni lewedi diriy ew başlekeni dis vırazeni disixu virazeni dis des rojidı qedino.

Şoni ehmi eli hetı voni ardi ma qedey, sol u sabunima keyedı nimendi tı şinise tıki peru bıdıma.

Ehmi eli vonu şıma qebeley xu ni qedinawu şiri qebeley xu bıqedini biri ez peroni şıma bıdu.

Feqirimı seki pey mıldixu keneni doni pıru peyser şoni keye gedey yın veyşoni arışi yın qedew cay çiy keyed nimendu.

Bıraruna Kiwa düşmişinu vonu ma seki!
Reş vonu bırarima Siwo oncina tıki pizveşnu maşiri yey het, cay çiy nidonu ma.

Wardeni şuni keydi Siwoyi voni “keku Siwu keyed çiy nimendu gedey ma veyşoni tı şini tıki arış bıdi ma deyn ma ehmi eliyra perey xu grewtise ma deynixu doni”.

Siwo tıki xu ınata ahata donu onci vateyin onu ca ew gurebay dı cuwali arış donu yın, arışiixu dıcay keni nime yew Reş ginu nimew biynizi Kiwa ginu şoni keye.

Cuwaldi arişira tıki ğele veceni dekeni quşkune adıri sernoni greyneni ğele gireyenu benu hebiki, tıki solı erzeni bıder doni gedondixu, gedey yin weni pey piyzeyxu mırd keni.

Kiwa reşira vonu ma gurey lewey diriy bıqedeyni ma ınu arişixu beri ayredı bıteani.

Payızu peyenu serdu şoni xebatı nişini bıxebiti destu lingi yın cemidini, başlekerdu biyr keneni gurebay hewt mitruy şiy war, hıma çiy bewlı niyukı awk esta çinya reş şonu biyr kenenu dekenu helke ew kiwa peybı resne oncenu cor.

Rojuna roj yenewu roj omew taştare kiwa vonu bıraymı waxt omew taştare ma desmaci xu bigiri şiri yene hini waxtu ma yenera pey hewna yeni xebataxu dewum keni.

Desmaji xu gini şoni nımaji yeni keni ew xuri daey keni.

Humaytaâla’yra axretu imo ew tıkizi mali dınya wazeni,nımajra faruk beni yeni keye taştaxu weni ew şuni guredixu.

Kiwa reşira vonu bıraymı ınhew ez şonu biyr kenenu dekenu helke tı boncı cor.

Kiwa şonu tıki kenenu ewninu yew tehta spi vecey ciru vendey reşi donu vonu lele bıraymı ınu çı elemeta, yew tehta spi veceya ne bewluwkı keraya nezi sewbina çiyu.

Reş aqqiliyu vonu braymı tı veci teber ez biru bewniyu bıder .

Kiwa vecinu reş şonu ewninukı peybı kricu beytunra vırazeya tıki her erzenu ser biyr’ra vecinu, kiwayra vonu braymı ına teht niya ınu peybı kricu beytunra vırazeu, zaf sert yew çiyu peybı dıfek ni keninu, gerek ma yew şiri çakuç u morc bigiri biri.

Kiwa vonu braymı ez şonu onu tı ewta vındı.

Kiwa çakuçu morc onu başlekeni keneni, ortedi tehtıdı yew qolı akeni ewninikı çı veyni!

Yew qutiya siminı ha bindi tehtıda, quti veceni ewnini tera ew dornorey quti şoni yeni xura nimekininikı quti aki, kiwa vonu braymı ma helehey ına sendoqı aki çına zered estu ma bewni bıder.

Reş Bismillah vonu quti akenu çı bewniyu zerey qutiydı sim ew zêr ha tede berqini, hesi yını pey yenu yew kêyf kenikı hini niyna vatış.

Kiwa vonu braymı humaytaâlay deayma qebul kerdi ma zengin biy.
Qutiya xeznadaxu gini rayiri keyiy xu çıma keni yeni keye.

Gedondixura veri newtoni vaci ma xezna diya senduqey xızna lımneni çewira nivoni.

Gureyxu dewum keni, biyri awk epeyi keneni gurebey dadês mitruy keneni awk vecina.

Seni awk veyneni şoni mızgin doni ehmi eli.
Ehmi eli yenu ewninukı çı bewniyu awk biyr serdı kewta hêsi yeyzi pey yenu, dest erzenu kisedi perundixu peru vecenu heqi wurdi braru donu helaley yewnura wazeni şoni keye.

Yeni keye reseni biyi veyşu reş cenikdey xura vonu tu çına pewtu de beya ez biyu veyşo cenikey reşi Xezal vona enca Zeyn tıki du erşavıtu mızi tıki heb eştu miyu gireynaw girmey duy pewjeya labli nonima çinyu ardi ma qedey.

Reş vonu çiy nibebu cenik wa xeyrıbu, sıba ezu bırarixu kiwa ma peya şuni ayre arışukı ma keku siwuyra grewtu ma beni taeneni.

Roju biy seri sıbay rew wardeni arişixu wenoni herdi kulçi şoni ayre.

Reşi yew perew sim sendoqtey xeznara vetu brardixura vonu tı şu ayre ez şonu Suk’ı (AMED) ez ınu perew sim beru bıruşu.

Zımısto yenu solu sabunima çinyu sewbina kelmeli keyiy qediyawu ez mari pey ınu peru tıki kelmel bigiru biru, hetana ay zemo tızi arışima mari bıhedırnı ez yenuma piya biyeri keye.

Reş şonu suk, kiwazi şonu ayre, reş perew sim ruşenu pey kelmel ginu, gedondi xuri ew gedondi brardi xuri cıloni rındo ginu ageyrenu yenu ayre.

Kiwazi arış taenawu yew tehta spi seru tıki ardo elawenu yew pelxaç vırazenu wurdi bray ew arunçi roşeni pelxaçey xu weni, ew barixu wenoni rayiri keyiy tepşeni yeni keye reseni.

Çend roji virenu vewr varena benu serd gedey reş’i ew gedey kiway cıloni rındo pragini dew miyondı geyreni.

Cenikey siwuyi cıloni rındu cinerdey reş’i ew kiway seru veynena teqqena hirs bena şona siwuyra vona brari tu omey keydi mara arişima berd va perey ma çini,! ew ay cilik ha yinrayi mara çini.

Makı ehend zengini ma nişini awa cıloni rındu pragiri yi seniwa pragini.!!
Siwo vonu le cenik reş u kiwa xuri şariri xebitey perewkı grewtu şiy xuri ew eylondi xuri tıki cili grewti tı çı teqena çımitu vecey.


Ina estunık ez ewtara pey ninusenu ez wazenukı wa; wendoxi ına estunık bıqedeyni
azad_26
 
Mesajlar: 128
Kayıt: Cmt Şub 07, 2009 10:11 am

Dön hikaye/estonik

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron