1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sof Dewriş'i "Devriş Çür" Vefat kerd

MesajGönderilme zamanı: Cmt Şub 26, 2011 6:05 am
gönderen admin
Resim
Dêwujondî mara hêrîdora Dêwrîş'î mîstî êluyî wêfat kêrd. 24/02/2011 muxrubra pêy sêêt 18.30 kêydî xudi şî rêhmet
Cênêzayêy rêhmêtlîyî dêwdêymadî hêrîdondî mêzêlu nêwêdî 25/02/2011 sêêt:10.30 dêfîn kêrd
Cay dêa dêy rêhmêtlîyî pîrondî mêhlay cêlondî camî wêrdî dîcle yas yêrîda
Homay sêbru deyax wêrî bîdu êyêlondî yêyu ew quwmdîyêy
homay inşllah yêy cêbnêti xura mêhrum nikêru
hêqî rêhmêtlîyî ma hêrîdonîju pîrîndî sêru estu
wêngdî yêyra wêxtî nîmajun'u azon dayîş'î rêhmetlîyî ma zaf zaf êşnawutu
homay yêy bîdu qay xatîrî ayasar rojo

Oxırbo Turî Hafızêy Mayu Dêal Dato Dêwrîş

Re: Sof Dewriş'i "Devriş Çür" Vefat kerd

MesajGönderilme zamanı: Sal Eki 25, 2011 7:09 am
gönderen azad_26
Humay rehmaxu peyku