Virameyişe sera 3.di elyas'i

sitemiz yazarları

Virameyişe sera 3.di elyas'i

Mesajgönderen azad_26 » Cmt May 09, 2009 8:56 pm

Resim

Merhaba turi Elyas merhaba ru’sipi ma merhaba şehidima ma tı xu wira nikerdi hendewakı ına dınya esta tı ma virdra nişuni.

Merhaba turi dayika delal dayikê Elyasi.

Merhaba şımari bawuyi,dapire,dati,xali,elyasi.

Merheba ayunıki Elyas xu vira nikerdu merhaba şimari embazi Elyasi dosti Elyasi reyadari Elyasi merhaba şima piruniri.

Eyru sera 3.na ma cıwanixu(Elyas) kerdu bindi erdi yu ha bindi erdundi ma ha rıdi erdundi.

Ma kellawayxu kiştani tiki bıdüşmüşbi Elyas çınay semed gunixunu cıwu da vergulondi zalımu çı derdi Elyasi bı.?

Yew derdi Elyasibı yuzi mıletey yeybi çew nişinu sewbina çiy berzu urte aya semed ma vonukı kellawaxu kiştani tiki bidüşmişbi.

Eyru tuyi xayini warduni vunikı ‘’çı gürey elyasi bı kewt hukmati tırku dıma waka xuri keydi xudı bıroniştin’’

Mazi vonikı hele hey xura pey bewni ınu hukmatu zalım hukmati tırku sekerdu ınu memleketıdı cay çiy xura pey verdawu serey 1925.dı Şex said ew embazi yey waxtaku eşti kindir ay zemuzi toyi münafıki biy meclisıdı(wekili kurdo) vatini” ma melay,sofi şixi “pirudyin pey rejimi kemuydıbi destek dayni kemuy.

Esıl kemuy sendalı bindi lıngondi şex saidra kaş nikerd ay munafiqikı(wekili kurdo) dormey kemoydibi kemuy hetı vatini ma tırki ma kemalisti ew waxtakı omeyni memleket veceyni rıdi mılletey kurdo vatıni ma sofi,ma şixi,nizonu ma çinay asıl sendalı ayini kaşkerd.

Tera pey sebı ? ay mınafıqonık kindir eşt mıldi şıx seid efendi kemoy piru dereyday day kiştiş yoni yinizi xayineydey xura yew xeyr nidi piru geber biy şiy.

Elyasi ınu tarix rınd wend feam kerdıkı ferqi ay mınafıqundi kemuy ew ferqi tayip’i (akp) çinyu eyruzi peybı destundi kurdo (wekili kurdi a.k.p ew kurici dewu)kurdo qetıl kenu tayıp Elyas karşi ınu zulmi vındert sineyxu da werbıgulo ay nezonima wa ınayzi bizoni wa bıdüşmişbi

Ma biri Seray 1938.(Qetliami Dersım) kemuy fermo da va ini elewi pırudi ini din nişınasneni ıni rafızi ıni kafıri peybı destundi kurdundi bısılmonu kurdi elewi eşti erd piru qıryin erd bı hınzaro reydır kurdi dersım qetıl kerdi nomısyinı kelpay bı bindi lıngona şı ay zemonzi wekili kurdu bi meclisey tırkondı kemuy hetı watıni ma tırki kemalisti omeyni memleket vatini ma kurdi bısılmuney.

Ma biri deaway arminiyo (qıri arminiyo)ay zemonzi mınafıku din eşt orte wa ini dinsizi din'i muhammed’i nişınasneni peybı destondi kurdo qıri armıniyo erd memleketıdı armıni niwerday piru kişti gedeyin,ceniy yin,xortiyin,exteri yinı piruma pey destondixu kişti ma ceniy yin rindi girewti maliyın xu seru tapu kerd ma ınu gurey peybı çınay kerdi çeku silıh kurera ome mari?tabiki piru hukmati tırku ınu quwwet da kurdo çew şinu vacukı ini piru züri elbet çew nişinu.

Roje huzirdi Heqdı Homayteala ınay piru mara pers kenu yey het çiy vini nibenu. Şima şini vaciki inu gurey ma nikerdi kalıkunma ınu gurey kerdi çirak mara sual bıbu? Ezi vonukı Şıma mali armıniyu wenni niweni xu persi!

Şıma inkey şini wacikı e vullay marizi qısmet nibı,zalımu deweyma peybı zextu zorey veng kerd raştaya mı va ya tıki bıdüşmişbi


1915: Qetliami Armıniyu ,::::1925:Qetliami Şex Saidi ::::1938:Qetliami Dersım

1978:Qetliami Meraşi:::1993:bı zextu zolmi tırko coğrafyadey kurdondı 4 hınzar dewi weşnay yazi weng kerdi bı hınzaru reydır xelqima kiştu kerdu biyru(asit kuyuları)

Mı va ya Elyasi ini piru zonayni bı vatışi toy qezetu Elyasi pulisondi tırkonra mergdi xura wer zaf tehdit grewtu watu ma tu kışeni

Eyru şıma şini wardi waci armıniyu zulım diyu,alewiyu zulım diyu,mazi ha bindi zolmidey qey şıma nivoni?

Şima nivacise meştı şımarazi Elyasi vecini şımazi derdi Elyasundixu veyneni hettunakı ına sar yew derd şıma seri niomew şıma nidiyu biri piser fek ınu mınafıkundi tırkona veredi kemoy seni şex saidra pey tada ay mınafıkundi kurdo(1925 meclıstey tırkondı wekili kurdo) piru era kerdi kişti exti bexti tırko çinyo meştı tadoni şıma xuri rınd bızoni.

Elyasi ınu gürey zonayni zonayebı şımazı bari nimey nimlaydey Elyasi bunderbi tıki çımonixu aki mı va ya Elyas semedi mılleteyxu sinexu da vergulondi zalımu,şıma sekerd?

Yew qaley tırko esta voni!" Destek olmuyorsan bari köstek olma"!!!

Sera 3.a Elyas şehid biyu ma veri dayikê yeyri, bawdi yeyri,way ew bırardi yeyri qewmu qebıladay yeyri serweşi wazeni.

Humayteala Rehmaxu peybıku,daxıli cenneti xu bıku,qebreyey deri bıku baği cennet

Bımuni weşidı
azad_26
 
Mesajlar: 128
Kayıt: Cmt Şub 07, 2009 10:11 am

Dön yazarlar bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron