Floş Royal
250
500
750
1000
5000
Floş Kent
50
100
150
200
250
Kare
25
50
75
100
125
Ful
9
18
27
36
45
Floş
6
12
18
24
30
Kent
4
8
12
16
20
Üçlü
3
6
9
12
15
İki Per
2
4
6
8
10
Açar:En az 2 per veya 2 vale ve üstü
1
2
3
4
5
Kredi:
Bahis:
Yükle...