Editör Komutlar hakkında
 
 
Yeni
  Yeni bir belge oluşturmak için.
Kurtarmak
  Geçerli belge kaydetmek için.
 
Kes (Ctrl + X)
  Belgenin bir kısmını kesmek için, 'Kes' simgesini tıklayın.
Kopyala (Ctrl + C)
  Belgenin bir kısmını kopyalamak için, 'Kopyala' simgesini tıklayın.
Yapıştır (Ctrl + V)
  Zaten (veya kopyalanan) kesilmiş bir kısmını yapıştırmak için, Yapıştır 'simgesini tıklayın.
Geri Al (Ctrl + Z)
  Son değişikliği geri almak için, 'Geri Al' simgesini tıklayın.
Yinele (Ctrl + Y)
  Son değişiklik yinelemek için, 'Yinele' simgesini tıklayın.
Bul ve Değiştir
  Bulmak ve metin içinde kelimeleri veya cümleleri yerine.
 
Sayfa Nitelikleri değiştirin
  Sayfa özelliklerini değiştirmek için, 'Sayfa Nitelikleri Değiştir' simgesini tıklayın. sayfa özelliklere sahip bir pop-up iletişim görünecektir: Sayfa Başlığı - sayfa başlığı; Arkaplan Renk - sayfa arka plan rengini, Arka Plan Resim - resmin URL bitmiş değiştirirken, sayfa arka plan görüntüsü olarak ayarlamak Filigran - Filigran olarak arka plan görüntüsü ayarlamak için Arka Plan Sesi - sayfa arka plan sesi olarak ayarlamak için ses / ses URL; kaydetmek için 'Değişiklikleri Kaydet' düğmesini tıklayın değişiklikleri veya editörü geri dönmek için 'İptal' düğmesini tıklayın.
Ön Renk
  Metnin rengini değiştirmek için, 'Ön Renk' simgesini tıklayın. Popup renkleri ile görünür bir iletişim, renk seçmek için tıklayın.
Vurgu Rengi
  Metin vurgulanan renk değiştirmek için, 'vurgulayın Renk' simgesini tıklatın. Popup renkleri ile görünür bir iletişim, renk seçmek için tıklayın.
Bağlantı Oluştur'u
  Bir köprü oluşturmak için, 'Bağlantı Oluştur' simgesini tıklayın. Standart Microsoft Oluştur Linki İletişim görünecektir.
 
Resim Ekle
  Standart Microsoft Resim Ekle İletişim görünecektir. (ekleyerek resimler, flash dosyaları (SWF), Java Applets ve bu tür dosyaları yükleme capablity gelecek sürümü ile değiştirilmesi olacak)
 
Tablo Ekle
  Bir tablo eklemek için, 'Ekle Tablo' simgesini tıklayın. aşağıdaki seçenekleri içeren bir pop-up iletişim görünecektir: Boyutu: Satırlar tablonun satır sayısı Sütunlar - sütun sayısı tabloda

Düzen:
Hizalama
- Tablonun uyum Kenarlık Boyutu açılır listeden sınır boyutunu seçin Hücre Dolgusu - Hücre Dolgusu açılır listeden seçin Hücre Aralığı - Hücre Aralığı açılan listeden seçin Genişlik - Tablonun genişliği; Arkaplan Rengi - Arkaplan Rengi açılan listeden seçin

Bullet Listesi takın
  Bir kurşun metin listesi başlamak için, 'Ekle Bullet Listesi' simgesini tıklayın. Metin zaten seçili olması durumunda, seçim bir kurşun listesine dönüştürülür. Her ardışık tıklayın Bu fonksiyonu açıp kapanacaktır.
Sayı Listesine Ekle
  Numaralı bir metin listesi başlamak için, 'Numaralı Liste Ekle' simgesini tıklayın. Metin zaten seçilmişse, seçimin bir numaralı liste dönüştürülür. Her ardışık tıklayın Bu fonksiyonu açıp kapanacaktır.
Yatay Çizgi Ekle
  Yatay bir çizgi eklemek için, hattı takın ve 'Ekle Yatay Çizgi' simgesini tıklatın konumu seçin.
Altsimge
  Indis 'Altsimge' simgesini tıklatın metin değiştirmek için.
Üstsimge
  Üstsimge 'Üstsimge' simgesini tıklatın metin değiştirmek için.
Girintiyi Azalt
  Azaltmak için bir paragraf girintisi, simge 'Girintiyi Azalt' tıklayın.
Girintiyi Arttır
  Artırmak için bir paragraf girintisi, simge 'Girintiyi Arttır "tıklayın.
Yazım Denetimi
  Bu Yazım Denetleyicisi ieSpell dayalı çalışır. Web Sitesi: http://www.iespell.com. Kişisel kullanım için ücretsiz. Yani çalışmak için ieSpell bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.
 
Yazı
  Metin yazı tipini değiştirmek için, metin istediğiniz bölümü seçin ve 'Varsayılan' açılır menüsünden istediğiniz yazı tipini seçin.
 
Yazı Tipi Boyutu
  Metin boyutunu değiştirmek için, metin istediğiniz bölümü seçin ve 'Normal' açılır menüsünden istediğiniz boyutu seçin.
Kalın (Ctrl + B)
  Kalın metin için, metni seçin ve 'Kalın' simgesini tıklayın.
Altını çiz (Ctrl + U)
  Metnin altını çizmek için, metni seçin ve 'Altı' simgesini tıklayın.
İtalyan (Ctrl + I)
  Italik olarak metne dönüştürmek için, metni seçin ve 'İtalik' simgesini tıklayın.
Üstü çizili
  , Metni seçin, grev gibi metni biçimlendirmek ve simge 'ile Strike' clcik.
Sola Hizala
  Sola hizalamak için, belgenin bir seçim yapmak ve simge 'Sola Hizala tıklatın.
Hizala
  Ortasına hizalamak için, belgenin bir seçim yapmak ve simge 'Hizala' düğmesini tıklayın.
Sağa Hizala
  Sağa hizalamak için, belgenin bir seçim yapmak ve simge 'Sağa Hizala' tıklatın.
Formu Ekle
  Form eklemek için bir form eklemek için 'Form' simgesini tıklatın (Gelecek Sürüm Form Özellikleri Form eklemek için ayrıntılı bir pop-up)
 
Metin Alanı Ekle
  Bir metin alanına eklemek için, 'Ekle Metin Alanı' simgesini tıklatın , aşağıdaki seçenekleri içeren bir pop-up iletişim görünecektir : Adı - metin alanının adı Genişlik - metin alanının genişliği ; Değer - Metin alanına Hatları numarası Metin alanına izin çizgiler. seçenekleri ayarlayın, sonra metin alanını eklemek için "Ekle Metin Alanı 'düğmesini tıklatın veya editörü geri dönmek için' İptal 'düğmesini tıklayın .
Metin Alanı Ekle
  Bir metin alanı eklemek için, 'Alan insertText' simgesini tıklayın. aşağıdaki seçenekleri içeren bir pop-up iletişim görünecektir: Adı - metin alanının adını Değer alanında ilk metin Max uzunluk - izin verilen maksimum karakter sayısı Boyut - genişlik metin alanına, karakter Tipi - metin alanına (Metin veya Şifre) tipi seçenekleri sonra metin alanına eklemek için 'Ekle Metin Alanı' düğmesini tıklatın veya editörü geri dönmek için 'İptal' düğmesini tıklayın ayarlayın.
Düğme Ekle
  Bir düğmeyi eklemek için, 'Ekle Button' simgesini tıklayın. aşağıdaki seçenekleri içeren bir pop-up iletişim görünecektir: Adı - metin alanının adı; Tipi - düğme tipi (Gönder Sıfırla veya Düğme) Değer düğmesine metin . Set seçenekleri sonra düğme eklemek 'Düğmesi Ekle' ya da editörü geri dönmek için 'İptal' düğmesini tıklayın.
Radyo Düğmesi ekleyin
  Bir radyo düğmesi eklemek için, 'Ekle Radyo Düğmesi' simgesini tıklayın. Bir pop-up iletişim aşağıdaki seçenekleri görünecektir: Adı - radyo düğmesini adı; İlk durum kontrol edilmeli veya kontrolsüz ve Değer - radyo düğmesini değeri ayarlayın seçenekleri sonra radyo düğmesi eklemek için 'Radyo Düğme Ekle' ya da editörü geri dönmek için 'İptal' düğmesini tıklayın tıklatın.
Onay Kutusu Ekle
  Bir onay kutusu eklemek için, 'Ekle Onay Kutusu' simgesini tıklayın. Bir pop-up iletişim aşağıdaki seçenekleri görünecektir: Adı - onay kutusunu adı; İlk durum kontrol edilmeli veya kontrolsüz ve Değer . onay kutusunu değeri ardından seçenekleri ayarlayın tıklayın tuşuna basarak onay kutusunu eklemek için 'Onay Kutusu Ekle' veya editörü geri dönmek için 'İptal' düğmesini tıklayın .
IE tabanlı tarayıcılar için bir Web tabanlı WYSIWYG editörü
Yazar: http://www.heridan.com
Hakkında ve Yardım
  Bu simge, bu belge getirecektir.